Zapraszamy chętne osoby do współtworzenia naszego portalu! Chcesz się podzielić z innymi? Dodaj pracę.

Wypracowania

Najlepsze wypracowania i streszczenia z Języka polskiego
viagra online without prescription vicodin online buy percocet buy oxycontin

Młoda Polska – charakterystyka epoki

Ramy czasowe:

Za początek epoki przyjęto datę 1891 r. (wydanie pierwszego tomu poezji Kazimierza Przerwy-Tetmajera), której towarzyszyły nowe tendencje ideowo-artystyczne, a za koniec – 1918 r., czyli rok odzyskania przez Polskę niepodległości.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Młoda Polska

Strony: 1 2 3 4 5 6 7


Tagi: ,

Martyrologia Narodu w Dziadach cz.III

Akcja pierwszej sceny Dziadów cz. III Adama Mickiewicza rozgrywa się w celi Konrada, w klasztorze bazylianów, zamienionym wówczas na więzienie. Więźniowie spotykają się w wieczór wigilijny w jednej celi, opowiadają o nieprawnych sposobach więzienia, bez przedstawienia dowodów winy, o metodach stosowanych podczas śledztwa. Powszechne było morzenie głodem, podawanie niestrawnego jedzenia. Jeden z więźniów mówi:

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

Strony: 1 2


Tagi: , , ,

Jacek Soplica – nowy typ bohatera romantycznego

Główną postacią Pana Tadeusza jest Jacek Soplica, który całe swe życie poświęcił walce o wolność ojczyzny. W młodości był ulubieńcem okolicznej szlachty, typowym warchołem i zabijaką. Bywał nawet zapraszany przez miejscowego magnata Stolnika Horeszkę. Jacek był potrzebny Horeszce, ponieważ mógł dowolnie manipulować na sejmikach głosami okolicznej szlachty.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz

Strony: 1 2


Tagi: , ,

Indywidualizm Romantyczny Wielkiej Improwizacji

Konrad, którego Mickiewicz uczynił poetą, cenionym przez przyjaciół i obdarzonym improwizatorskim talentem, ma wiele cech samego autora. Konrad w scenie II wygłasza monolog zwany “WIELKĄ IMPROWIZACJĄ”. Fragment ten jest owocem niezwykłego natchnienia poetyckiego, jednocześnie kreuje on Konrada na głównego bohatera utworu, czyni z niego wielkiego patriotę, gotowego oddać swe życie w obronie własnego narodu, stawia go ponad współwięźniami, których Konrad przewyższa siłą uczucia, talentem, niezwykłą indywidualnością. Konrad nosi też takie samo imię jak poprzedni bohater Mickiewicza, co wskazuje na to, że obie postacie reprezentują tę samą ideę – nie mogą pogodzić się z niewolą swojego narodu.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III
Tagi: , , ,

Groteska ulubionym środkiem eksprezssji pisarzy XX wieku.

Groteska to kategoria estetyczna, rodzaj satyry. Polega ona na silnym zdeformowaniu rzeczywistości świata przedstawionego w utworze. Często pojawiają się w nim elementy karykatury i fantastyki. Sytuacja geopolityczna polski podczas XX-lecia między wojennego była bardzo zła. Słaba gospodarka wyniszczona przez 123 lata zaborów. Brak „inteligencji”, na której skupiły się główne represje zaborców. Źle działający system edukacji. Były to pola do popisu twórców grotesek.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Ferdydurke, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Szewcy, Witold Gombrowicz
Tagi: , , , ,

Dziady cz.III jako dramat romantyczny

Dziady” cz.III to jeden z najwybitniejszych polskich dramatów romantycznych, utwór o niezwykłej sile oddziaływania, zadziwiający różnorodnością zastosowanych środków artystycznych.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III
Tagi: , , ,

Dziady cz.III – Ustęp

Utwór Dziady cz. III kończy się tak zwanym “Ustępem”, w którym poeta zawarł swe refleksje dotyczące despotycznych rządów carskich. Ta część utworu nie łączy się z dramatem ani pod względem fabuły, ani ze względu na formę – ma bowiem charakter epicki. We fragmencie zatytułowanym “Droga do Rosji” stwierdza, że naród rosyjski jest tak samo uciemiężony przez swego władcę. Na razie ten prosty, biedny lud nie wie jeszcze, co to jest wolność, ale nadejdzie jeszcze taki dzień, kiedy powstanie przeciwko swym władcom i ciemiężycielom.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III
Tagi: ,

Charakterystyka narodu polskiego w Dziadach cz.III

Poszczególne sceny dramatu Dziady cz. III Adama Mickiewicza przynoszą również charakterystykę polskiego społeczeństwa, które nie było całkowicie jednomyślne. Zdecydowanie przeważali patrioci, ale znajdowali się również w społeczeństwie kosmopolici, całkowicie obojętni na losy ojczyzny, pogodzeni z władzą cara w Polsce, a nawet tacy, którzy zaprzedali się w służbę zaborcy.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Adam Mickiewicz, Dziady cz. III

Strony: 1 2


Tagi: , ,

Charakterystyka Stanisławy Brzozowskiej – “Siłaczka” Stefana Żeromskiego

Główną bohaterką “SiłaczkiStefana Żeromskiego jest Stanisława Bozowska. Ukończyła ona gimnazjum w Warszawie. Marzenia o studiach w Zurychu porzuciła na rzecz pracy wśród wiejskich dzieci. Początkowo zarabiała udzielając korepetycji jako guwernantka, a w późniejszym czasie przeniosła się do wsi pod Obrzydłówek, gdzie pracowała jako nauczycielka. Stasia mieszkała w małym i zimnym pokoiku międzyinnymi to było przyczyna jej choroby.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Siłaczka, Stefan Żeromski
Tagi: , , ,

Barok – ogólna charakterystyka epoki

Ramy czasowe:
Barok, w najszerszym tego pojęcia znaczeniu, to w historii kultury europejskiej epoka obejmująca zjawiska artystyczne końca XVI, XVII i pierwszej połowy XVIII wieku.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Barok

Strony: 1 2 3 4


Tagi: ,

Awangarda Lubelska – prądy, kierunki, filozofia

Awangarda Lubelska, jeden z nurtów tzw. drugiej awangardy, nawiązuje programowo do Awangardy Krakowskiej, jednak nie zrywa z tradycją literacką, przede wszystkim tradycją romantyczną. Grupa ta skupiła się wokół poety Józefa Czechowicza.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: XX-lecie międzywojenne
Tagi: , ,

Awangarda Krakowska – prądy, kierunki, filozofia

Poeci Awangardy Krakowskiej skupiali się wokół czasopisma “Zwrotnica”, które ukazywało się w latach 1922-23 i 1926-27 w Krakowie. Teoretykiem i jednym z poetów grupy był Tadeusz Peiper.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: XX-lecie międzywojenne
Tagi: , , ,

Antyk – charakterystyka epoki

Antyk (inaczej starożytność) to epoka, która obejmuje piśmiennictwo od czasów najdawniejszych (początki piśmiennictwa ok. XIII w. p.n.e.) do V w. n.e. Umowna data końca epoki starożytnej to 476 r. – data upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Antyk
Tagi: ,

12 prac Heraklesa

Oto dwanaście prac Heraklesa:

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Mitologia
Tagi: , , ,

Dżuma – opracowanie

Główne problemy, bohaterowie, kształt artystyczny i przebieg akcji.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Albert Camus, Dżuma

Strony: 1 2 3 4 5


Tagi: , ,

Wymowa snu i tańca w “Weselu”

WYMOWA SNU I TAŃCA. Jest to fr symboliczny. Goście uzbrojeni w tradycyjne kościuszkowskie kosy, oczekują w pół śnie, pół zachwycie na głos złotego rogu. Jasiek gubiąc złoty róg, zaprzepaszcza szansę Polaków na odzyskanie wolności.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Stanisław Wyspiański, Wesele
Tagi: , , ,

Szlachecki sarmatyzm.

Sarmatyzm to pogląd o szczególnym pochodzeniu szlachty polskiej. Opierając się na XVI – wiecznych historykach twierdzono, że szlachta polska wywodzi się od Sarmatów, starożytnego plemienia, zamieszkującego przed wiekami ziemie polskie (w rzeczywistości Sarmaci zasiedlali w połowie pierwszego tysiąclecia p.n.e. ziemie nad dolną Wołgą). Sarmatom przypisywano wiele wspaniałych cech charakteru, jak np. wrodzoną dumę, waleczność, odwagę, męstwo, wierność, itp.. Szlachcie taka koncepcja własnego pochodzenia i własnych przodków bardzo przypadła do gustu – zaczęto więc poszukiwać własnych korzeni, tworzyć rodowody oparte na sarmackim pochodzeniu, powstał właściwie jeden ogromny sarmacki mit szlachecki.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Wacław Potocki

Strony: 1 2


Tagi: , ,

Barok – opracowanie epoki

Barok – opracowanie epoki: główni autorzy i nurty literackie.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Barok

Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9


Tagi: ,

Nurty w polskiej literaturze barokowej.

W dużym uproszczeniu mówi się, że w literaturze polskiego baroku zaistniały dwa nurty. Pierwszy z nich to nurt dworski, drugi – ziemiański.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Cnota grunt wszytkiemu, Cuda miłości, Daniel Naborowski, Do Anny, Do trupa, Jan Andrzej Morsztyn, Jan Chryzostom Pasek, Krótkość żywota, Marność, Nierządem Polska stoi, Pospolite ruszenie, Wacław Potocki, Zbytki polskie

Strony: 1 2 3 4


Tagi: , , , ,

Jakie problemy swojego pokolenia odnajdujesz w “Tangu”?

Sławomir Mrożek nakreśla w dramacie “Tango” przewrotny obraz rodziny poddanej odwiecznemu problemowi jakim jest konflikt pokoleń a także problem władzy i skutki rewolucji. Sposób, w jaki to robi, pozostawia nam dużą swobodę interpretacji i dzięki bardzo umownemu przedstawieniu postaci i wydarzeń pozwala rozumieć utwór uniwersalnie. A świat przedstawiony w utworze pozbawiony jest zasad i wartości, które określamy jako tradycyjne i zgodne z naszym pojęciem porządku i ładu moralnego. Mrożek swój dramat pisał w czasach gdy dokoła rozrastała się pajęczyna obłudy i fikcyjnych ideałów, pozbawiona wartości duchowych pleciona przez komunistyczne władze, i paradoksalnie właśnie teraz, mimo zmiany systemu politycznego nasze pokolenie jest narażone na podobne zjawiska.

Czytaj dalej »

Jesteś tu: Sławomir Mrożek, Tango

Strony: 1 2


Tagi: , ,
Do góry
viagra online without prescription vicodin online buy percocet buy oxycontin viagra online without prescription buy vicodin percocet buy oxycontin